Skip Navigation LinksÚvod > Lidé > Hosté > Ježek a čížek
Ježek a čížek
 
 

JEŽEK A ČÍŽEK

 
Divadlo Ježek a čížek pracuje s lidmi, kteří mají bezdomoveckou zkušenost, ať právě prožívanou, či již překonanou. Skrze divadlo a divadelní aktivity nabízí lidem bez domova možnost se tvořivě zapojit do kulturního dění.

V Praze působí od roku 2000 a za dobu jeho existence prošlo souborem přes 300 herců a nastudovalo 15 inscenací. Vedle inscenací pořádá všemožné site-specific, performance ve veřejném prostoru, apod. Každoročně pořádá mezinárodní festival bezdomoveckých divadel Hic sunt leones.

Mezi nejčastější důvody bezdomovectví patří absence rodinného zázemí, krach mezilidských vztahů, závislosti, nemoc, ztráta zaměstnání a snížená schopnost sociální adaptace. Definice bezdomovce má proto čistě operativní charakter. Svým klientům nabízí Ježek a Čížek sociální, psychologické i právní poradenství, možnost telefonického vyřízení naléhavých záležitostí. Odkazuje je na příslušné sociální služby a kvalifikované pracovníky ve spřízněných organizacích. Své klienty-herce navštěvuje v nemocničním ošetření. V některých případech je doprovází na úřad, k lékaři, k soudu apod.

Jako Divadlo Ježek a čížek mění stereotypy svých klientů, působí i na nejširší veřejnost, aby pozměnila svou stereotypní představu o bezdomovcích jako homogenní a obtížné skupině obyvatel. Pořádá semináře i workshopy pro odbornou i laickou veřejnost a vystupuje na širokém spektru akcí – na amatérských i profesionálních divadelních přehlídkách, letních festivalech, při pouličních veselicích, v programu stálých scén, při charitativních a jiných společenských akcích.

Ježek a čížek nabízí klientům divadlo ve dvojí podobě. Jednak v divadelní přípravce, jednak jako vážnější práce na inscenaci. Přípravka je otevřená všem zájemcům o dění v divadle, bez ohledu na to, jestli chtějí veřejně vystupovat.

Více na www.jezekacizek.cz.
 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením