Skip Navigation LinksÚvod > Divadlo
Divadlo Komedie provozuje od roku 2002 Pražské komorní divadlo (PKD). Tento subjekt vznikl roku 1998 a řadou svých inscenací v minulých letech prokázal vysokou uměleckou i profesionální úroveň.

Z pražského Divadla Komedie se PKD podařilo vytvořit během prvních tří sezon jednou z nejprogresivnějších profesionálních scén České republiky. Soustředí se především na současnou českou, rakouskou a německou dramatiku, na předobrazy či východiska této tvorby – tedy především na meziválečnou modernu – a na práce překračující rámec klasického činoherního divadla.

Na jevišti Divadla Komedie se můžete setkat s renomovanými herci všech generací, s divadelními texty uvedenými téměř výhradně v české či světové premiéře a s projekty, které pracují s prvky moderního pohybového divadla nebo reflektují výrazné tendence aktuálního hudebního či výtvarného dění. Uváděné hry patří ve většině evropských zemí již k současnému klasickému repertoáru. Divadlo Komedie tak doplňuje spektrum pražských a českých divadel o soustavnou prezentaci děl největších poválečných středoevropských dramatiků jako např. Thomase Bernharda, Wernera Schwaba, George Taboriho či Elfriede Jelinekové (držitelky Nobelovy ceny za literaturu). Vedle této hlavní dramaturgické linie, která vytváří základní ideovou stavbu repertoáru, se ocitají projekty „Otevřené scény“, koprodukční projekty či představení hostů, pečlivě vybíraná dle celkové koncepce a tváře divadla. Určujícím prvkem tak oproti repertoárovému typu divadel není pouze herecký soubor, ale silná a zřetelná dramaturgie, umělecká rozmanitost a silný producentský přístup k formování programu.

PKD se pro své působení v divadle Komedie rozhodlo přijít s koncepcí otevřeného divadla, jehož organizaci a chod má na starost pouze minimální produkčně-umělecký tým. Oproti zvyklostem tak nemá PKD v zaměstnaneckém poměru herce ani část technického personálu. Přesto lze v Divadle Komedie hovořit o zřetelném hereckém souboru, který patří k jeho velkým devízám. Pravidelně se tak na jevišti Divadla Komedie objevují herecké osobnosti, jako jsou např. Karel Roden, Daniela Kolářová, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová, Roman Zach, Martin Finger, Gabriela Míčová, Martin Pechlát, Ivana Uhlířová, Jiří Štrébl, Stanislav Majer aj.

Svou prací zaujímá Divadlo Komedie jasnou pozici mezi českými divadly. To dokazuje i řada ocenění, která byla Divadlu Komedie udělena: Cena Alfréda Radoka pro Danielu Kolářovou v kategorii ženský herecký výkon roku 2004, pro Martina Fingera v kategorii mužský herecký výkon roku 2006 a 2007, inscenace Světanápravce byla oceněna cenou MAX, inscenace Proces byla vyhlášena Inscenací roku 2007, a to jak v anketě Divadelních novin tak také v Ceně Alfréda Radoka a konečně Divadlo Komedie bylo v Cenách Alfréda Radoka vyhlášeno Divadlem roku 2007). V současné době se profiluje Divadlo Komedie zřetelně i ve středoevropském kontextu – účast na mezinárodních festivalech (např. Salzburském festivalu, festivalu, mezinárodním divadelním festivalu Theaterformen v Hannoveru či festivalu Neue Stücke aus Europa ve Wiesbadenu) a hostování na významných zahraničních scénách (např. Divadlo Deutsches Schauspielhaus in Hamburg, Deutsches Theater Berlin aj.) jsou toho důkazem.
 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením