Skip Navigation LinksÚvod > Lidé > Autoři > Franz Kafka
Franz Kafka
 
 
(1883 – 1924)

FRANZ KAFKA

 
Narodil se a žil v Praze, v rodině židovského velkoobchodníka s galanterií Hermanna Kafky a Julie Kafkové; měl dva bratry, Georga a Heinricha, ale oba zemřeli v dětském věku, a tři sestry, Elli, Valli a Ottlu, všechny byly později oběťmi nacistického teroru a zemřely v koncentračních táborech. Se svým otcem nevycházel dobře, což ovlivnilo nejen jeho dětství, ale i dílo – cítil se osamocený, bezmocný. Po Praze se přibližně 14krát stěhovali. To vyvolávalo v Kafkovi smíšené pocity k tomuto městu. Kafkova mateřština byla němčina, ale hovořil také česky a částečně francouzsky. Ačkoli byl Žid, neuměl hebrejsky. Teprve až několik let před smrtí se začal hebrejštinu učit.

Kafka nejprve navštěvoval Německou chlapeckou obecnou školu v Masné ulici 16, poté Německé státní gymnázium v paláci Golz-Kinských na Staroměstském náměstí. V letech 1901 až 1906 studoval práva na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity a navštěvoval ještě přednášky germanistiky a dějin umění. V roce 1902 se setkal s Maxem Brodem, rovněž studentem Karlo-Ferdinandovy univerzity a jejich přátelství trvalo až do Kafkovy smrti v roce 1924. V roce 1906 Kafka promoval a stal se doktorem práv.

Krátce byl zaměstnán u pojišťovny Assicurazioni Generali, poté v Dělnické úrazové pojišťovně. V zaměstnání byl nešťastný a své zaměstnavatele neměl rád, přesto dosáhl jistého kariérního úspěchu.

V roce 1908 publikoval své první texty; v mnichovském časopise Hyperion a v Brodově almanachu Arkadia. Později některé své povídky veřejně četl.

Kafkův poměr k ženám byl více než komplikovaný. Sex považoval za cosi nečistého a nazýval jej „trestem za lásku“ (v jeho dílech je často spojován s nízkostí, vinou či špínou). Přesto navázal vztah s několika ženami. S úřednicí Felice Bauerovou byl dvakrát zasnouben, poté se zasnoubil také s Julií Vohryzkovou. Asi nejznámější je jeho vztah s českou novinářkou, spisovatelkou a překladatelkou Milenou Jesenskou. Posledních 8 měsíců mu společnost dělala Dora Diamantová

Posledních sedm let života mu ztrpčovala tuberkulóza, které nakonec podlehl. Kvůli nemoci trávil dlouhou dobu po různých sanatoriích. Na posledních osm měsíců se přestěhoval z Prahy do Berlína, aby se odpoutal od rodiny a mohl se soustředit na psaní.

Za nejdůležitější Kafkovy práce jsou všeobecně považovány romány Proces, Nezvěstný (též zvaný Amerika), Zámek a povídka Proměna. Stěžejní část Kafkova díla byla za jeho života téměř neznámá, publikoval jen několik povídek. Proslulosti dosáhl Kafka až po své smrti, zejména po 2. světové válce, a dnes patří ke klasikům literatury 20. století a jedněm z největších inovátorů románové formy vyprávění.
 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením