Skip Navigation LinksÚvod > Lidé > Autoři > Ladislav Klíma
Ladislav Klíma
 
 
(22. 8. 1878 – 19. 4. 1928)

LADISLAV KLÍMA

 
Syn advokátního úředníka v Domažlicích. V roce 1895 vyloučen z C. a K. Vyššího gymnasia za urážku panujícího habsburského rodu. Po krátkém pobytu na gymnasiu v Záhřebu žil střídavě v Plzni, Eisensteinu, Curychu, Landecku a nakonec v Praze. Přijímal pouze přechodná zaměstnání. Žil krátký čas z drobných honorářů a příležitostných darů přátel a příznivců. Zemřel na tuberkulózu. Pochován je v Praze na Malvazinkách.
Z evropských filosofů jej nejvíce inspirovali Schopenhauer a Nietzsche svým radikálním individualismem a koncepcí vůle. Z českých myslitelů si nejvíce vážil Otokara Březiny a Karla Havlíčka Borovského. Přispíval zejména do Tribuny, Českého slova, Práva lidu, Rozvoje, Tvorby, Ruchu filosofického, Židovských zpráv a Pramene.
Z jeho prací byla vydána pouze část. Mnohé rukopisy sám Klíma zničil, něco je v soukromém vlastnictví. Svou první knihu Svět jako vědomí a nic vydal Klíma anonymně v r. 1904 (2. vydání s vlastní předmluvou je z roku 1928). Ve dvacátých letech dále vyšly: Traktáty a diktáty (1922), Vteřina a věčnost (1927), posmrtně Soud boží (1928), Utrpení knížete Sternenhocha (1928), soubor beletrie pod názvem Slavná Nemesis (1932), dále Záznamy extatikovy (1937), Vlastní životopis Ladislava Klímy (1937), Duchovní přátelství (vzájemná korespondence L. Klímy s E. Chalupným O. Březinou, vyšlo v r. 1940), List o ilusionismu a Ivanu Karamazovu (1940), Boj o vše (deník a korespondence s přáteli z let 1909 – 1917, vyšlo v r. 1942).
Spolu s Arnoštem Dvořákem vytvořil Klíma hru Matěj Poctivý, která byla uvedena na scéně Národního divadla. Se svým německým přítelem F. Böhlerem napsal Putování slepého hada za pravdou (1921). Sporné je Klímovo autorství práce Filosof z předměstí, Dialog o ničem a o všem (1923). V roce 1967 vydalo nakladatelství Odeon výbor z Klímova beletristického díla pod názvem Vteřiny věčnosti.

PS: V 90. letech vyšla řada jednotlivých Klímových děl s různou kvalitou redakce a různým důrazem na původnost. Neobyčejnou zásluhu na jeho kritickém a souborném vydání má francouzská editorka Erika Abrams, která tento soubor připravuje a publikuje v nakladatelství TORST.
 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením