Skip Navigation Links
Divadelní noviny

KRAVATA JAKO HROBNICKÁ OZDOBA

 
Výrazný představitel pražské německé literatury Johannes Urzidil nazval jednu povídku ze svého Pražského triptychu Skříň / Weissenstein Karl. Povídka je výpovědí muže stejného jména o úsilí porozumět záhadě vlastního života, a tím – v jakési marné naději – i záhadě života vůbec. Hrdina ji rozšifrovává s masochistickou potřebou sebezpytování a trápení – fyzického, hmotného i duševního. To, že se příběh odehrává v první polovině 20. století v Praze na pozadí uměleckých kruhů českých i německých, je jistě významná reálie; znalci Urzidilova díla pokládají Prahu, její vůni i česko – německo – židovskou multikulturnost za jednu ze zásadních ingrediencí Urzidilových próz. Meritum této povídky je však v onom marném úsilí dovědět se, proč existujeme.

Režisér inscenace Weissenstein David Jařab zásadně přepracoval text novely: v pozoruhodné dramaturgické úpravě zkrátil více než stostránkový příběh na půldruhou hodinu divadelního tvaru. Příbuzným způsobem upravil i před časem Havlíčkovy Petrolejové lampy: psychologický realismus románu proměnil v expresivní gesto, obdobně jako převedl obšírnou literární výpověď hrdiny Weissensteina do naléhavé zkratky. Prodírání se životem, různé druhy strádání psychického i hmotného se navršují od bídy v otcově kořalně přes bídu devatera řemesel k živoření na samém okraji umělecké Prahy (z letmé zmínky o expresionistech vyplývá, že jde o nadějného, byť hladovějícího literáta) až k osobnímu ztroskotání. Postavy příběhu jsou omezeny na Weissensteina a dvě ženy jeho života. Dvě ženy, dva symboly: prostitutka Vlasta (Dana Poláková) a čistá Filoména (Ivana Uhlířová), skutečnost těla a sen o nevinnosti. Jevištním tvarem se proplétá motiv kravaty: přepychové vázanky, kterou Weissensteinovi ušila Filoména, s níž se jde pochlubit Vlastě a na níž se ona oběsí. Na jejím hrobě ve finále Weissenstein umírá a kravatou ho naposled ozdobí jeho kolegové – hrobaři. Ani v novele ani v Jařabově přepisu se přesně nedovíme, co je Weissensteinova fantazie a co realita. Zmocnil se Filomény? Zemřela nešťastnou náhodou, nebo si i ona život vzala dobrovolně? Texty ostatních, více či méně epizodních postav Urzidilovy novely zprostředkuje hrdina, jehož jevištní osobnost je naopak „ztrojena“: Weissensteinové jsou tři (Jiří Černý, Martin Finger a Stanislav Majer). Ve stejných, trochu těsných listrových oblečcích – hlavu tak velikou, že vypadala jako vodnatelná, řeší paruka s nalepenými řídkými vlasy na temeni. Tři mužské postavy si předávají v pochybách svých replik unikavý smysl pozemského přebývání, skládajícího se pouze z provizorií, která se nazývají ŽIVOT.

My diváci jsme na jevišti spolu s herci. Ti obývají v naší bezprostřední blízkosti pár čtverečních metrů, vymezených stěnou a třemi šikmými panely, v uličkách mezi nimiž se Weissensteinové zjevují trochu jako přízraky, trochu jako klauni. Prostředí se vyznačuje minimalismem: úspornost je ostatně „logem“ Pražského komorního divadla. V úvodu seškrabává Vlasta na pohovce, která tvoří hlavní a takřka jediné vybavení scény, z polštáře jakousi imaginární nečistotu. Nečistotu odstranit nelze. Akce trvá nekonečných pár minut, zvuk je penetrantní a zneklidňující, jako ostatně celá hudební složka. Jako zpěv černé dámy (novodobé Lorelei?), ztvárněné Lenkou Dusilovou či alternující Janou Vébrovou, členící děj a potencující atmosféru. Černou dámu i marný boj se zažranou špínou lze považovat za leitmotivy inscenace.

Diváci na této víc než zádumčivé produkci jsou takřka samí mladí lidé, což shledávám velmi potěšujícím.
 
Věra Ptáčková, Divadelní noviny, 27. ledna 2010

 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením