Skip Navigation Links
Mediafax

PRAŽSKÉ DIVADLO KOMEDIE DOSTALO MĚSTSKÝ GRANT, PŘESTO ZVAŽUJE DALŠÍ EXISTENCI

 
Ani čtvrteční rozhodnutí pražského zastupitelstva o přidělení čtyřletého grantu neznamená pro Divadlo Komedie existenční jistotu. Vedení divadla musí rušit připravované projekty a zvažuje další existenci, vyplývá to z pátečního vyjádření vedení divadla pro agenturu Mediafax.

Zastupitelé ve čtvrtek schválili návrh víceleté grantové podpory na kulturní projekty. Divadlo Komedie získalo 14,5 milionu ročně pro roky 2010 a 2011, na další dva roky pak ještě o půl milionu více.

"Divadlo Komedie dostávalo v minulém období 12 milionový grant na každý rok. Pro roky 2010 a 2011 dostane 14,5 milionu ročně, na rok 2012 a 2013 pak 15 milionů ročně. Celkem jde tedy o částku 59 milionů za to čtyřleté období," upřesnil pražský radní pro kulturu Milan Richter (ODS).

Divadlo ale požadovalo už na rok 2010 alespoň 17,5 milionu korun, aby zvládlo pokrýt rostoucí náklady na svůj provoz a program. "Rozdíl mezi požadovaným a schváleným příspěvkem umožňujícím podnájem a provoz Divadla Komedie v letech 2010 – 2013 a časová tíseň znamenají pro divadlo nutnost učinit citelné zásahy do původně plánovaného programu," napsali v pátek Dušan D. Pařízek a David Jařab z vedení Pražského komorního divadla, které Divadlo Komedie provozuje.

Předpokládaný rozpočet divadla na rok 2010 se sníží o minimálně 4,5 milionu korun. "Tři miliony korun tvoří rozdíl mezi požadovanou a schválenou částkou, další ztráty jsou způsobeny nemožností podepsat včas koprodukční smlouvy, smlouvy o plánovaných zájezdech apod.," uvádí vedení scény s tím, že Divadlo Komedie dál zvažuje svou další existenci. "Pokud se nepodaří chybějící prostředky doplnit z jiných zdrojů, je již nyní jasné, že divadlo bude nuceno svou existenci přinejmenším omezit na kratší období, než do konce roku 2013," sdělili v pátečním prohlášení Pařízek a Jařab.

Už nyní je podle nich jisté, že divadlo v roce 2010 nerealizuje koprodukční projekt Austerlitz, na jehož uskutečnění měla německá Spolková kulturní nadace přispět sto padesáti tisíci euro, a ani koprodukční projekt Švejk připravovaný s vídeňským divadlem Schauspielhaus Wien. "Další omezení programu budou nezbytná. Jeho konkrétní podobu značně ovlivní podmínky zakotvené ve smlouvě, kterou je nyní třeba uzavřít mezi Odborem kultury a památkové péče MHMP jakožto poskytovatelem finanční podpory a Pražským komorním divadlem," dodali Pařízek s Jařabem.

Divadlo Komedie bylo v roce 2002 vyčleněno z celku Městských divadel pražských, jeho provozovatelem je Pražské komorní divadlo.
 
Václav Kozák, Mediafax, 18. prosince 2009

 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením