Skip Navigation Links

PRAŽSKÁ DIVADLA PODPORUJÍ PRAŽSKÉ KOMORNÍ DIVADLO

 
Připojujeme se k žádosti o dofinancování Pražského komorního divadla. Požadavek Pražského komorního divadla sídlícího v Divadle Komedie na navýšení víceletého grantu považujeme za legitimní a domníváme se, že tato scéna splňuje veškeré nároky nového grantového systému tak, aby jí mohl být umožněn další umělecký, ale i organizační rozvoj. K tomu je zapotřebí odpovídající finanční zázemí. Pražské komorní divadlo vedené Dušanem Pařízkem během své existence kontinuálně prokazuje, že je profesionální scénou, která je pro současné pražské a české prostředí extrémně důležitá jako představitel konkrétního trendu moderního interpretačního divadla. Přesahy Divadla Komedie do evropského divadelního prostředí jsou evidentní. Tvůrci spjatí s touto scénou to dokazují nejen pozoruhodnými inscenacemi se specifickým stylem herectví, ale například také svými úspěšnými mezinárodními koprodukčními projekty. Pařízkovy aktivity navíc nespoléhají pouze na grantový systém hlavního města Prahy, ale využívají vícezdrojové financování. Připojujeme se k žádosti o dofinancování této scény na požadovanou úroveň. Jsme přesvědčení, že se jedná o ideální investici do živé kultury, která se Praze mnohonásobně vrátí.

za Švandovo divadlo, Daniel Hrbek, ředitel
za Divadlo Na zábradlí, Doubravka Svobodová, ředitelka
za Divadlo v Dlouhé, Daniela Šálková, ředitelka
za Divadlo pod Palmovkou, Petr Kracik, ředitel
za Městská divadla pražská, Ondřej Zajíc, ředitel
za Studio Ypsilon, Jan Schmid, ředitel
za Dejvické divadlo, Eva Kejkrtová-Měřičková, ředitelka
 

 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením