Skip Navigation Links

OFICIÁLNÍ STANOVISKO DIVADLA KOMEDIE

 
Projekt uměleckého provozu a podnájmu samostatného Divadla Komedie, vyčleněného v roce 2002 z celku Městských divadel pražských, prokázal v letech 2002 – 2009 svou životaschopnost. Z pokusu ustavit v Praze scénu s cílenou a umělecky náročnou dramaturgií, postavenou na výrazných inscenačních výkladech, se zrodilo plně etablované divadlo, jehož činnost se vyznačuje čitelným přesahem do zahraničí. Opírá se o pevnou diváckou základnu, značný odborný ohlas a vyváženou provozní ekonomiku.

Ze subjektu, který měl po tzv. transformaci prokázat právo na existenci, vyrostlo divadlo, od kterého se očekává, že bude jedním z udavatelů trendů. Takovéto nároky však nelze opírat o příspěvek, který svou výší pokrývá pouze nejbazálnější divadelní provoz a nedovoluje koncept Divadla Komedie rozvíjet.

Požadovaný příspěvek pro léta 2010 – 2013 (v roce 2010 17,5 mil. Kč) představuje minimální výši prostředků, umožňujících plánovaný rozvoj činnosti Divadla Komedie, přičemž se jedná o prostředky odpovídající 70% celkového rozpočtu.

Setrvání na stávající úrovni více než podprůměrného příspěvku nutně ovlivní i výsledky budoucí práce. Jinými slovy: projekt samostatného uměleckého provozu Divadla Komedie je v současnosti smysluplné pouze rozvíjet a rozšiřovat – nebo ukončit.

Divadlu Komedie končí stávající grant v polovině divadelní sezóny, čili s koncem roku 2009. Vzhledem k situaci, kdy rozhodnutí o další činnosti bylo ponecháno až do 17. prosince 2009, neexistovala jediná zodpovědná možnost jak se ze strany Divadla Komedie zachovat, než směřovat k ukončení činnosti k 31. prosinci 2009. Z tohoto důvodu nemohly být podepsány žádné smlouvy se zaměstnanci, externími spolupracovníky ani dalšími subjekty. Program plánování provozu se nutně zastavil a vzhledem k úctě vůči publiku i souboru a dalším tvůrcům repertoáru Divadla Komedie byla naplánována veškerá závěrečná představení roku jako derniéry.

V systému kulturní politiky, který vykazuje znaky nekoncepčního rozhodování, nebylo možné stavět budoucí smluvní agendu na domněnce respektive pouhém pocitu, že přece Divadlo Komedie díky dosavadním výsledkům „snad nikdo nezruší“. Bylo by to naivní a neprofesionální. Zodpovědný provozovatel, který na základě objednávky MHMP poskytuje službu veřejnosti a je tudíž zcela závislý na příspěvku MHMP, by rozhodnutí pokračovat bez jakýchkoliv záruk neučinil.

Divadlo Komedie formulovalo své požadavky na zvýšení dotace v letech 2010 – 2013 zcela zodpovědně a pouze s jediným cílem: realizovat pro Prahu umělecky nadstandardní a v pražském spektru ojedinělý divadelní program profesionálně a s alespoň minimálním zázemím. Náklady na výrobu, propagaci, mzdy i honoráře Divadla Komedie byly doposud hluboko pod pražským (a celostátním) průměrem. V žádosti o navýšení dotace v příštích letech se pouze odráží snaha o pokrytí reálných nákladů.

Ve spektru dotovaných pražských divadel zaujímá Divadlo Komedie poměrně ke svému provozu a velikosti sálu vskutku mimořádné postavení. Uvádíme výše grantů respektive dotací srovnatelných scén: Činoherní klub 17 mil. Kč/ročně, Divadlo Na zábradlí 19 mil. Kč/ročně, Divadlo pod Palmovkou 21 mil. Kč/ročně, Divadlo v Dlouhé 36 mil. Kč/ročně (z toho 9 mil. Kč na pronájem prostor divadla), Švandovo divadlo 42 mil. Kč ročně; Divadlo Komedie v současné době 12 mil. Kč/ročně.

Načasování grantového řízení a samotný proces rozhodování, který má být uzavřen konečným projednáním návrhu grantové komise Zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 17. prosince 2009, už nyní Divadlo Komedie poškodil. Divadlo se ne vlastní vinou octlo v situaci, kdy každým dnem prodlevy přichází o finanční prostředky: o výnosy krácené nemožností zahájit v regulérním termínu prodej vstupenek na leden 2010, o ztracený zisk z nerealizovaných mezinárodních koprodukcí a zahraničních zájezdů.

Ať už je v tomto případě viníkem zdržení v rozhodování o udělení grantu kdokoliv, jediným poškozeným zůstává pouze Divadlo Komedie, které bude nuceno z výnosů své činnosti během příštích let tyto ztráty vyrovnat.

Veškeré nákladové položky uvedené v žádosti, kterou Divadlo Komedie předložilo Odboru kultury a památkové péče MHMP, jsou jasně doložitelné. Jeho činnost v letech 2002 – 2009 činí z Divadla Komedie důvěryhodného partnera, který MHMP zaručí efektivní využití poskytnuté účelové dotace.
 
Dušan D. Pařízek, David Jařab, 8. prosince 2009

 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením