Skip Navigation LinksÚvod > Napsali o nás > Kritiky > Svět je past na chudé děti
Divadelní noviny

SVĚT JE PAST NA CHUDÉ DĚTI

 
Dramatický útvar charakterizovaný jako „sociální bondage drama“ (b. = otroctví, poddanství), nadepsaný titulem Oliver Twist a podepsaný autorskou dvojicí ze sdružení Střežený Parnass Zdenkem Plachým a Jiřím Šimáčkem vychází podle slov autorů nejen z motivů románu Charlese Dickense, ale též z „vědeckého optimismu 19. století“. Nakonec na jevišti ze starého dobrého realisty, kritika a snílka zbylo víc, než by se dalo očekávat. Autoři a inscenátoři se nesnaží vyprávět souvisle děj – staví před diváka v maximální selekci jeho uzlové momenty. Z těchto katastrofických epizod, které se na Olivera valí, lze však jednoduchou dějovou linii vytušit. Oliver je ze sirotčince předán do učení k rakváři, neuspěje, stává se členem zlodějské party mladistvých, pak je nespravedlivě zatčen, zachráněn bohatým úctyhodným panem Brownem, prověřován zkouškou poctivosti jako poslíček se zlatem, násilně zadržen zlodějskou partou, zachráněn prostřednictvím Nancy – děvčete z podsvětí – a panem Brownem nakonec adoptován. „Vědecký optimismus“ nahlížejí tvůrci inscenace se znechuceným odporem. Teoretické sentence o genetice a zločinnosti, pronášené postavami ze spořádaného světa, nebo o ideálech a sebepoznání v konfrontaci s pohnutým osudem dítěte vyznívají jako nejen jako nabubřelé, nýbrž i cynické a někdy téměř sadistické fráze (tím nebezpečnější, čím logičtěji a suverénněji působí). Prostřednictvím jejich „skleníkového“ jazyka jsou některé postavy usvědčeny z latentní krutosti. Je to účinná, ale trochu zjednodušující metoda, zesilující kritické ostří námětu.
Dickensův svět spojuje se světem dneška Oliver Twist v podání Ivany Uhlířové (známá mimo jiné coby Aglaja z Morávkova Myškina). Šťastná volba obsazení titulní role způsobila, že inscenace je přes problematičnost „vědecké“ koncepce nejen ospravedlnitelná, ale i neopakovatelná a svým způsobem úchvatná. Dívka s bledou kulatou tváří lunárního klauna nehraje sladké dítě ani abstraktní model dětství. Podařilo se jí ztělesněním čistoty, prvotního údivu, nejisté příchylnosti, zvědavosti i strachu z neznámého přivést na svět živou bytost zahnanou do pasti a beze zbytku s ní splynout.
Motiv pasti se objevuje hned na začátku inscenace: na předscénu jsou vystrčeny tři dětské postýlky s kovovými ohrádkami, ve dvou postranních „se tulí“ dospělí mladíci, v prostřední natahuje hladový krk dívka-Oliver v bílém chlapeckém prádle, jehož faldy neustále žmoulá rukama, dychtivýma jakékoliv změny (později tak bude zacházet i s dobově neutrálními kraťasy). Není to vnější gesto infantilní roztomilosti, ale výraz vnitřního „strachu a chvění“ při těžko snesitelných životních zkouškách. Dospělí se chovají k „dětem“ jako k pokusným bílým králíkům, ovšem s maskou slizké laskavosti.
Udržují je v čistotě (všichni jsou sněhobílí), aby se jich nemuseli štítit, najíst jim však dají, jen když si zamane jejich rozumářská vůle. I řešení jednotné scény (Markéta Oslzlá-Sládečková) je „zamřížované“: koridor protínající uprostřed jeviště může fungovat jako ulice, připomíná však hlavně vězeňskou chodbu; interiérové prostory po stranách, vymezené rudě svícenými perforovanými stěnami s množstvím dveří, zase asociují kolektivní cely předběžného zadržení. Je to svět pastí, ovšem přes svou strohost esteticky libý, lákající diskotékovou přitažlivostí rudě temného oparu. Pestrá, obrázková trika a bundy zlodějské party jsou uniformou mládeže, která prohýří a protoulá noci (kostýmy Linda Dostálková). V závěru inscenace volá Oliverův hlas o pomoc z propadla – pomyslného sklepa -‚ okřikován nevyzpytatelnou domácí sexbombou paní Badwinovou (Jana Krausová), zatímco tělesný Oliver se krmí za asistence pana Browna (Jiří Štrébl) v klíckovitém budoárku. Ač je Oliver definitivně vysvobozen, ocitá se v pasti nejsevřenější. Zatímco spořádaně svačí, zachvátila ho hrůza z definitivního zařazení do solidního světa, o němž ve své bídě zajisté snil. Od této chvíle bude už soustavně formován majiteli teorií plnohodnotného života. To znamená, že se pravděpodobně naučí krást „poctivě“ a ve větším. Nebo bude nadobro pohlcen sklepem.
Kromě Olivera je jedinou „kladnou“ postavou Nancy (Gabriela Míčová), poznamenaná bídou i pozlátkem života. Se smutnou půlnoční koketerií si vykračuje v červených punčocháčích a měňavé baletní sukénkce. Trochu jedovatou auru produkuje syčák Bill, Nancyin milenec a vrah. Taneční scéna, v níž něžně a obřadně vraždí svou „zrádnou“ milenku jako umírající labuť, je jednou z nejpůsobivějších z inscenace. Pan Brown se sice považuje za lidumila, avšak jeho usměvavá přituplost, prozrazující duchovní vakuum a necitlivost, není pro opuštěné tvory o nic méně nebezpečná. Svět je zlý a může Oliverovi, nevyklubanému vajíčku se schopností dýchat, jíst a trpět, poskytnout jen to zlé – v rovině pouličního gangsterství či v rovině bohabojné zakuklenosti. Dobrý svět v této inscenaci není, existuje jen dočasné zdání úlevy od námahy sebezáchovného zlodějství. Až Oliver pochopí, jak má „správně“ žít, bude hůř.
 
Marie Zdeňková, Divadelní noviny, 22. března 2005

 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením